Hướng dẫn Thay thế hoặc Điều chỉnh Hóa đơn Điện tử

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 7 bước, bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Trong trường hợp Hóa đơn đã phát hành có thông tin bị sai sót, bạn có thể thay thế hoặc điều chỉnh Hóa đơn trên hệ thống Ecoms-Invoice. Bạn thực hiện theo các bước sau: