Quy Trình Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Theo Đúng Quy Định 2018

Theo quy định mới của Chính Phủ, kể từ 2018 doanh nghiệp bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử thay vì hóa đơn giấy. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn còn bỡ ngỡ, chưa nắm được quy trình sử dụng hóa đơn điện tử đúng luật hóa đơn.

Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Qua Mạng Nhanh Chóng

Lần đầu sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần gửi thông báo tới cơ quan thuế để được xác nhận và cấp phép. Hiện nay, Tổng cục Thuế đã chấp nhận doanh nghiệp gửi thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng. Ecoms-Invoice xin giới thiệu các bước thực hiện thông báo phát hành hóa đơn lần đầu qua bài viết dưới đây.

Hóa đon điện tử là gì ?

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung sau:

Thế Nào Là Hóa Đơn Điện Tử Hợp Pháp – Hợp Lệ

Thế nào là hóa đơn điện tử hợp pháp và hợp lệ? Sử dụng, lưu trữ, và chỉnh lý hóa đơn điện tử như thế nào tiện ích nhất và không vi phạm quy định của pháp luật là điều bộ phận kế toán của doanh nghiệp cần hiểu rõ để thực hiện chính xác.